Болезненото сбогуване на Европа – поглед отвън

Published in ДНЕВНИК (Sofia), 26 January 2011 (PDF)
http://www.dnevnik.bg/analizi/2011/01/26/1031807_boleznenoto_sboguvane_na_evropa_-_pogled_otvun/

Европа е континент в криза. Финансовите проблеми на много европейски държави станаха очевидни, когато през май 2010 г. Гърция едва се спаси от фалит. Оттогава се появиха много неприятни данни за държавните финанси в Европа, които оказват натиск върху единната европейска валута – еврото.

Когато си залисан във всички финансови проблеми на Европа, не е трудно да пропуснеш обстоятелството, че

причините за сегашната ситуация не са чисто икономически

Те произтичат от няколко грешки, допуснати още при изграждането на Европейския съюз.

Европейската интеграция беше отговор на катастрофата, която последва двете световни войни. Създаването на общоевропейска рамка имаше за цел да намали противоречията между отделните държави с надеждата, че това ще осигури просперитет. Въпреки всички усилия обаче се оказа, че Европа продължава да е континент с с толкова различни помежду си държави, че е невъзможно да бъдат обединени под една “шапка”. Преди всичко

липсата на истинска европейска идентичност

прави невъзможно управлението на международните отношения с другите големи държави. Европейския съюз няма един основен елемент, който да му придаде облик на една общност. А именно – единна нация.

Предвид структурата на ЕС Европа е неспособна да се справи с проблемите си – управлението на държавните финанси, застаряването на населението, интеграцията на имигрантите. Финансовите проблеми не са ограничени само до Гърция и другите периферни икономики в еврозоната. Дори стабилни икономики като Великобритания или Германия в продължение на години функционираха безотговорно – трупайки дългове. Някои от проблемите на Европа се крият в пенсионните системи и натрупаните там задължения. Като се вземе предвид всичко това,

дългът на Европа достига стряскащи размери

– в някои страни той надвишава няколко пъти стойността на БВП.

Проблемът се задълбочава от факта, че населението на Европа застарява бързо. Европейците посивяват, а трудоспособното население намалява. Това означава, че овладяването на дълговете ще става все по-трудно. На теория имигрантите могат да неутрализират част от неблагоприятните демографски процеси. Но интеграцията на имигрантите обикновено е обречена на провал.
Всеки един от тези проблеми – дългове, демография, дезинтеграция – може да доведе до сериозни главоболия за Европа. А взети накуп, те

превръщат възстановяването на Европа в мисия почти невъзможна

Сегашната криза в Европа може да се окаже началото на разпадането на европейския модел. Континентът, който на практика създаде модерната цивилизация, е на път да се разруши.

Авторът е анализатор към Центъра за независими проучвания (CIS), Австралия, с чието позволение публикуваме текста

%d bloggers like this: