Bulgarian

Болезненото сбогуване на Европа – поглед отвън

Европа е континент в криза. Финансовите проблеми на много европейски държави станаха очевидни, когато през май 2010 г. Гърция едва се спаси от фалит. Оттогава се появиха много неприятни данни за държавните финанси в Европа, които оказват натиск върху единната европейска валута - еврото. [...]